Tasa-arvossa huomioitava poikien ja miesten erityiskysymykset

Feministinä minulta monesti kysytään, eikö miesten tasa-arvolla ole väliä. Vastaus on joka kerta sama – tietenkin on. Tasa-arvoajattelussa kiinnitetään huomiota siihen, onko jokin kohderyhmä valtaväestöä heikommassa asemassa. Sukupuoli ei ole ainoa määrittävä tekijä, vaan heikompi asema voi johtua myös esimerkiksi iästä, etnisestä taustasta, tai vaikka asuinpaikkakunnasta. Erilaisilla kohderyhmillä on omat…...